Обвиняем в Народен съд     Народният съд беше създаден от правителството на Отечествения фронт на 6 октомври 1944 г. въз основа на Наредба - Закон за съдене от Народен съд виновниците за въвличане на България в Световната война срещу съюзените народи и за злодеянията, свързани с нея и допълващата Наредба - закон от 24 ноември 1944 г. за съдене на ръководителите на монархо - фашисткия режим и на виновниците за извършвани спрямо българския народ престъпления от 1 януари 1941 г. до 9 септември 1944 г. Обвинението се поддържа от народни обвинители, назначени от Министерския съвет.
    Работата на съда започва на 20 декември 1944 г. с два централни процеса в София:
    - I състав на Народния съд - срещу регентите, министрите от 5 кабинета (11 февруари 1940 - 8 септември 1944 г) заедно с министър - председателите и дворцовите съветници (51 души);
    - II състав - срещу народните представители от XXV обикновенно Народно събрание (129 души).
    В цялата страна по закона за Народния съд са образувани 135 масови процеса с 11 122 подсъдими. Народния съд завършва процесите през април 1945 година. Присъдите са окончателни, не подлежат на обжалване и одобрение и влизат в сила непосредствено след обявяването им. На смърт са осъдени 2730 души, на доживотен затвор - 1305.

    Във Варненска област са образувани 9 процеса, на които като подсъдими са били 1241 души. Осъдени са 1066 души, а оправдани - 175. Издадени са следните присъди: на смърт - 340; на доживотен затвор - 164; от 1 до 15 години затвор - 476; условно осъдени - 86.
    Процесите във Варненска област са следните:
    I състав - Варна. Народен обвинител - Гено Гутев. Председател на съда - Петър Бомбов.
    II състав - Шумен. Председател на съда - Сава Янакиев Савов.
    III състав - Добрич. Председател на съда - Иван Минчев.
    IV състав - Провадия. Преседател на съда - Иван Маринов.
    V състав - Омуртаг. Председател на съда - Димитър Върбанов.
    VI състав - Попово. Председател на съда - Иван Георгиев.
    VII състав - Търговище. Педседател на съда - Ганчо Стоянов.
    VIII състав - Варна. Председател на съда - Сава Янакиев Савов. Този състав съди интелектуалците - журналисти, адвокати, легионери, бранници и др.
    IX състав - Нови Пазар. Председател на съда - Рангел Захариев Димитров.

   I състав на Народния съд заседава във Варна от 22 януари до 5 февруари 1945 год., обвиняеми са 136 човека, издадени са 60 Смъртни присъди (един от обвиняемите умира по време на делото), 20 присъди Доживотен затвор, 47 присъди за Затвор от ПЕТ до ПЕТНАДЕСЕТ години и седем подсъдими с присъда Една година условно. Същата вечер, преди 1,50 часа след полунощ са изпълнени смъртните присъди на 37 човека (останалите, осъдени на смърт са екзекутирани или починали преди това).
    VIII състав на Народния съд заседава във Варна от 12 до 24 март 1945 год, обвиняеми са 119 човека, издадени са 6 Смъртни присъди, 9 присъди Доживотен затвор, 82 присъди за Затвор от ЕДНА до ПЕТНАДЕСЕТ ГОДИНИ и осем подсъдими с присъда Една година условно. Смъртните присъди са изпълнени същата вечер.
    IV състав заседава във Провадия от 20 февруари до 21 март 1945 год., обвиняеми са 142 човека, издадени са 34 Смъртни присъди, 37 присъди Доживотен затвор, 46 присъди за Затвор от ДВЕ до ПЕТНАДЕСЕТ ГОДИНИ. Същата вечер, преди 1,00 часа след полунощ са изпълнени смъртните присъди на 32 човека (останалите двама са екзекутирани преди това).

    Член 9 от Наредбата - закон за съдене от Народния съд гласи: "Съдебното дирене се извършва от съда свободно, по разум и съвест". В издадените указания "Производство пред Народния съд" четем: "Правилата на закона за наказателното производство не са задължителни за Народния съд и се прилагат само дотолкова, доколкото съдът ги намира полезни и уместни за случая. Единствен меродавен за съда закон е гласът на народа, съзнанието за историческата задача, която му е поверена и чувството за спаведливост."1
    Съгласно чл.5, ал.2 от Наредбата-закон за съдене от Народен съд на виновниците за извършените престъпления спрямо българския народ от 1 януари 1941 г до 9 септември 1944 г., Министерството на правосъдието изпраща до директорите на затворите писмо 6580/19.12.1944 г., в което се иска Народния обвинител да определи мярка "задържане под стража". На 31 декември 1944 г. във Варненския затвор има 309 затворници, от които 85% са политически.2
    На 24 януари 1945 год., Председателя на I състав на Народния съд във Варна Петър Иванов Бомбов заявява на подсъдимия Иван Щерев Димитров: "Никой не ви пита, ще се научите да говорите за това, за каквото ви питам. Вие ако не сте виновен, народа няма да ви изправи на подсъдимата скамейка. Факта, че сте тук, показва, че сте виновен." (Иван Щерев Димитров e осъден на 5 февруари на Доживотен затвор) 3

1) Държавен архив, Варна, ф.16 оп.1,а,е,329,л.73
2) Николов, Митко - "История на Варненския затвор 1930-1970", Варна, 2007.
3) Държавен архив, Варна, ф.635 оп.1,а,е,11
Фотографии - Отдел "Най-нова история" към Районния Исторически Музей - Варна